Newidiadau i drefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

7 Tachwedd 2022 
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i newid trefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru, mae newidiadau’n dod i rym o 7 Tachwedd. Cyhoeddwyd rheoliadau sefydlu a chanllawiau diwygiedig yr wythnos hon ar gyfer pob parti sy’n ymwneud â threfniadau sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru.

Mae’r newidiadau’n cynnwys:
  • caniatáu ymgymryd â chyfnod sefydlu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion

  • cyflwyno hyblygrwydd: mae gan Gyrff Priodol ddisgresiwn i leihau hyd y cyfnod sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu dangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol mewn llai na thri thymor / 380 o sesiynau 

  • cyflwyno terfyn amser ar gyfer cwblhau cyfnod sefydlu yn foddhaol 

Mae canllawiau diwygiedig ar yr holl newidiadau wedi’u cyhoeddi ar Hwb.