Fel aelod, byddwch yn derbyn:

  • Cyngor a chymorth di-dâl ar faterion yn ymwneud â'ch gwaith, gan gynnwys cymorth cyfreithiol yn ôl yr angen
  • Cylchgrawn tymhorol UCAC, Yr Athro
  • Taflenni gwybodaeth a chyngor am amodau gwaith, tâl, pensiynau, sut i ddelio â sefyllfaoedd anodd ayb
  • Yr hawl i Gynllun Digolledu a chymhorthfa UCAC
  • Cyfleoedd i fynychu cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant a nosweithiau cymdeithasol
  • Cyfleoedd i ymgyrchu gydag UCAC

Gwyliwch y fideo byr yma i weld pa mor bwysig yw bod yn rhan o Undeb: