UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

 TRYDAR

UCAC

‼️ Heb anfon eich papur balot yn ôl eto? 📮 Peidiwch ag oedi - postiwch heddiw! ❎️ Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud. Mae pob pleidlais cyfrif. #CyflogGwellHaedduGwell #DweudEichDweud #MewnUndebMaeNerth #Athrawoncymru

mwy...

UCAC

⚠️ Heb dderbyn eich balot yn y post? Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. E-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gyda'r manylion isod. ▪️Enw llawn ▪️Cyfeiriad cartef ▪️Lleoliad gwaith ❎️ Peidiwch â cholli eich cyfle i bleidleisio! #CyflogGwellHaedduGwell #MewnUndebMaeNerth

mwy...

UCAC

Mae'r papur balot wedi cyrraedd nifer ohonoch erbyn hyn 📬 Cofiwch anfon eich pleidlais yn ôl cyn gynted â phosib! 📮 #CyflogGwellHaedduGwell #DweudEichDweud #MewnUndebMaeNerth #Athrawoncymru

mwy...

NEWYDDION

Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022

21 Tachwedd 2022 

Mae Dogfen Cyflog ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol (Cymru) 2022 bellach ar wefan llywodraeth Cymru. 

Isod mae dolenni i ddatganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg, yn derbyn holl argymhellion Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru ar gyfer 2022/23 ac i’r Ddogfen Cyflog ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol (Cymru) 2022 ddiwygiedig. 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dyfarniad-cyflog-athrawon-2022 

https://llyw.cymru/dogfen-cyflog-ac-amodau-athrawon-ysgol-cymru-2022 

Os ydych yn gweithio'n rhan amser ac yn derbyn CAD, cofiwch ei bod yn bwysig gwirio gyda’ch pennaeth a ydych yn gymwys bellach i dderbyn CAD yn llawn.

Newidiadau i drefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

7 Tachwedd 2022 
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i newid trefniadau sefydlu statudol athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru, mae newidiadau’n dod i rym o 7 Tachwedd. Cyhoeddwyd rheoliadau sefydlu a chanllawiau diwygiedig yr wythnos hon ar gyfer pob parti sy’n ymwneud â threfniadau sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru.

Mae’r newidiadau’n cynnwys:
  • caniatáu ymgymryd â chyfnod sefydlu mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion

  • cyflwyno hyblygrwydd: mae gan Gyrff Priodol ddisgresiwn i leihau hyd y cyfnod sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu dangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol mewn llai na thri thymor / 380 o sesiynau 

  • cyflwyno terfyn amser ar gyfer cwblhau cyfnod sefydlu yn foddhaol 

Mae canllawiau diwygiedig ar yr holl newidiadau wedi’u cyhoeddi ar Hwb.