Profion Llif Unffordd mewn Ysgolion a Cholegau

03 Ionawr 2021 

Llythyr at Lywodraeth Cymru yn datgan nad yw’n rhesymol ddisgwyl i staff ysgol drefnu, rhedeg a staffio canolfannau profi Covid, tra hefyd yn darparu addysg a chefnogaeth fugeiliol hanfodol.