Cynhadledd Flynyddol UCAC, 31 Mawrth - 1 Ebrill 2017, Neuadd Gregynog

Prif Siaradwr Gwadd:

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (10 o'r gloch, dydd Sadwrn 1 Ebrill)

I lawrlwytho copi o anerchiad yr Ysgrifennydd Addysg yng Nghynhadledd UCAC, cliciwch yma (Saesneg yn unig).

Sesiynau Ymylol:

  • Cwricwlwm newydd i Gymru: y camau nesaf
  • Datganoli cyflog ac amodau gwaith: Er gwell neu er gwaeth?
  • Cynllunio'r gweithlu addysg: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

I ddarllen adroddiad am y Gynhadledd gan Gwenno Wyn, Llywydd Cenedlaethol UCAC, cliciwch yma, neu i lawrlwytho copi o holl benderfyniadau'r Gynhadledd, cliciwch yma.

Os am ragor o wybodaeth am Gynhadledd Flynyddol UCAC, cysylltwch â ni.


Hwn yw'r prif gorff ar gyfer llunio polisiau'r Undeb gan ddarparu cyfle i aelodau wyntyllu eu syniadau a chytuno ar farn swyddogol yr Undeb.

Cyflwynir cynigion i sylw Cynhadledd Flynyddol yr Undeb, a gynhelir ym mis Mawrth/Ebrill/Mai. Yn y Gynhadledd Flynyddol caiff y cynigion eu trafod a'u troi'n benderfyniadau (neu beidio), ac ar y penderfyniadau hyn y bydd UCAC yn gweithredu dros y cyfnod sy'n dilyn.
 
Anfonir cynrychiolwyr o Gymdeithasau Sir ac Adrannau UCAC i'r Gynhadledd Flynyddol, ynghyd ag aelodau'r Cyngor Cenedlaethol. Dim ond i gynrychiolwyr swyddogol y caniateir pleidlais, ond mae gan bob aelod o'r Undeb yr hawl i fynychu'r Gynhadledd a mynegi barn.
 
Cynhelir y Gynhadledd Genedlaethol mewn lleoliadau ar darws Cymru, sy'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Mae'n gyfle gwych i gymdeithasu a dod i adnabod eich cyd-undebwyr ac i drin a thrafod yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno!