Awst 2018

Undebau ar y cyd yn cyhoeddi graddfeydd cyflog athrawon 2018 - 2019

Mae’r graddfeydd cyflog sydd wedi eu hatodi yn adlewyrchu effaith y codiad cyflog arfaethedig i ystodau cyflog athrawon ar gyfer 2018-19 pan osodir y codiad cyflog ar y pwyntiau cyflog unigol ar yr ystodau hynny a argymhellwyd yn ein cyngor ar y cyd ar gyfer 2017-18.  

Cyhoeddir cyngor pellach ar y cyd ar gyflog ar gyfer 2018-19 maes o law.

Graddfeydd cyflog 2018-2019