18 Gorffennaf 2018

Model tâl ac amodau gwaith Cymru'n cael croeso

Mewn ymateb i ddatganiad Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg heddiw ynghylch y model ar gyfer pennu tâl ac amodau gwaith athrawon yng Nghymru, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC:

"Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad heddiw sy'n amlinellu'r strwythur newydd fydd yn gwneud penderfyniadau am dâl ac amodau gwaith athrawon Cymru am y tro cyntaf erioed. Mae UCAC yn rhoi croeso yn arbennig i'r pwyslais ar gyd-drafod rhwng cyflogwyr, Llywodraeth Cymru ac undebau sy'n cynrychioli athrawon, gan osgoi ymgynghoriad cyhoeddus amhriodol ar dâl ac amodau gwaith y proffesiwn."

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, darpar Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC "Mae UCAC yn edrych ymlaen at fod yn rhan o'r trafodaethau hanesyddol hyn. Erbyn mis Medi 2019 bydd y penderfyniadau cyntaf ynghylch tâl ac amodau gwaith athrawon Cymru wedi cael eu gwneud a hynny yng Nghymru, ar sail blaenoriaethau ac ystyriaethau Cymreig yn benodol. Mae hyn yn benllanw ymgyrchu gan UCAC dros flynyddoedd ac yn gwireddu un o brif ddyheadau'r undeb ers ei sefydlu."

Am fanylion pellach cysylltwch â:

Rebecca Williams: 07787 572180 Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.