10 Ionawr 2018

Siom ynghylch penodiad di-Gymraeg CBAC

Mewn ymateb i gyhoeddiad CBAC heddiw ynghylch penodiad Prif Weithredwr newydd, dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC "Wrth gydnabod yr ystod o brofiad perthnasol sydd gan Roderic Gillespie, mae UCAC yn mynegi siom unwaith eto nad oedd y gallu i siarad Cymraeg yn ofyniad hanfodol wrth benodi Prif Weithredwr newydd CBAC.

"Y sefyllfa sy'n ein hwynebu nawr yw bod Prif Weithredwr un o'r cyrff pwysicaf sy'n delio'n uniongyrchol ag ysgolion a cholegau Cymru yn methu cyfathrebu â nhw drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n debygol iawn y bydd newid yn ogystal yn y ddeinameg ieithyddol oddi fewn i CBAC, a'i berthynas ag amryw o gyrff allanol.

"A heb brofiad o system addysg Cymru, tybed beth yw ei ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â dwyieithrwydd yng Nghymru, a’n system addysg a chymwysterau ddwyieithog ni?"

 Pam ymaelodi ag UCAC?

Ymaelodi

 

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.