Swyddi gwag

Swyddog Maes y Gogledd

Dyma swydd llawn amser cyffrous, gydag un o brif undebau addysg Cymru. Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am wasanaethu aelodau UCAC yn rhanbarthol.

Bydd gwybodaeth am fyd addysg a/neu faterion cyflogaeth yn fanteisiol.

Cyflog cychwyn yn y swydd:  £38,239
(Ystod cyflog: £38,239 - £42,051)

Dyddiad cau: 12:00 o’r gloch ar y 6ed o Ebrill 2018

Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach isod:

Disgrifiad person

Disgrifiad Swydd

Telerau ac amodau gwaith

Ffurflen gais (pdf)

Ffurlen gais (Word)

01970 639 950 | www.ucac.cymru | Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.