Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.
 

Cynadleddau Sir Tymor y Gwanwyn 2018

17 Ionawr - Sir Gaerfyrddin - Ysgol Penygroes (4.15 o’r gloch)

25 Ionawr - Powys - Cann Offis (4:30 o’r gloch)

26 Ionawr - Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe, Pump House, Abertawe,SA1 1TT (4:30 o’r gloch)

1 Chwefror - Sir Benfro - Ysgol y Preseli, Crymych (4:30 o’r gloch)

7 Chwefror - Rhondda Cynon Taf a Merthyr - Canolfan Garth olwg (4.30-6.30)

8 Chwefror - Ceredigion - Llanina, Llanarth (4:30 o’r gloch)

8 Chwefror - Gwynedd - Celt Caernarfon (4.30 o'r gloch)

14 Chwefror - Sir Gaerfyrddin (ail cyfarfod) - Starbucks Cross Hands (4.30 o’r gloch)

15 Chwefror - Mynwy, Torfaen a Chasnewydd - The Crow's Nest, NP44 8HU (4.30-6.30 o'r gloch)

20 Chwefror - Dinbych - Ysgol Glan Clwyd (4.30 o'r gloch)

22 Chwefror - Wrecsam - Ysgol Morgan Llwyd (4.30 o'r gloch)

27 Chwefror - Conwy - Amser da Llanrwst (5:00 o'r gloch)

7 Mawrth - Fflint - Ysgol Maes Garmon (4:30 o'r gloch)

Ynys Môn - I'w gadarnhau

 

Ysgrifenyddion Sir UCAC 2016-17

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi

Bro Morgannwg: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Noir Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged
 
Dinbych: Emrys Wynne
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: i'w penodi
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam: Ioan Rhys Jones, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.