Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.
 

Cymdeithasau Sir Hydref 2017

12 Hydref 2017 – Powys (4:30 o’r gloch hyd at 6.30 o’r gloch, Cann Offis, Llangadfan)

18 Hydref 2017 – Castell Nedd a Port Talbot a Abertawe (4 o’r gloch Ysgol Gyfun Gwyr, Tregwyr, Abertawe)

19 Hydref 2017 – Penfro (4:15 o’r gloch, Ysgol Preseli, Crymych)

9 Tachwedd 2017 – Ceredigion (4.30 or gloch, Llanina, Llanarth)

15 Tachwedd 2017 - Rhondda Cynon Taf a Merthyr (4.30-6.30 o'r gloch, Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg)

21 Tachwedd 2017 - Dinbych (4.15 o'r gloch, Ysgol Glan Clwyd, Ffordd Uchaf Dinbych, Saint Asaph LL17 0RP)

22 Tachwedd 2017 - Conwy (4.40 o'r gloch, Ysgol Dyffryn Conwy)

23 Tachwedd 2017 - Gwynedd (4.30 o'r gloch, Gwesty’r Celt, Caernarfon, LL55 1AY)

7 Rhagfyr 2017 - Mynwy, Torfaen a Casnewydd (4.30 o'r gloch, Crow's Nest, Cwmbran)

Cymdeithasau Sir 2018

17 Ionawr 2018 - Sir Gâr (4.15 o'r gloch, Ysgol Penygroes, Llanelli)
 

Ysgrifenyddion Sir UCAC 2016-17

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi

Bro Morgannwg: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Noir Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged
 
Dinbych: Emrys Wynne
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: i'w penodi
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam: Ioan Rhys Jones, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.