Tâl ac Amodau Gwaith: Athrawon

Mae Llywodraeth San Steffan, sydd yn gyfrifol am benderfyniadau am gyflogau athrawon, wedi derbyn argymhellion y School Teachers' Review Body ar gyfer 2016-17 ac mae'r Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2016 (y Ddogfen) yn amlinellu'r isafswm ac uchafswm ar gyfer yr ystodau cyflog a lwfansau amrywiol.  Bydd copi Cymraeg o'r Ddogfen yn cael ei chyhoeddi ar 1 Medi a bydd ar gael ar:
 
 
Cliciwch yma i weld copi o gylchlythyr arbennig sydd yn amlinellu cyngor cyd undebol gan UCAC, ASCL, ATL, NAHT, NUT a Voice am sut i weithredu'r codiadau cyflog athrawon ar gyfer Medi 2016.
 
I weld copi o gyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol ar gyflogau athrawon ar gyfer 2016-17, cliciwch yma.

Mae'r dogfennau isod oll yn ymwneud â chyflog ac amodau gwaith athrawon ysgol. Os ydych yn aelod o UCAC ac os oes gennych ymholiad penodol yngl?n â'ch cyflogaeth, cysylltwch â'ch Swyddog Maes perthnasol.

Llyfr Bwrgwyn [PDF]

Polisi Cyflog Enghreifftiol UCAC [PDF]

Polisïau Cyflog Enghreifftiol y Consortia:

Taflenni Gwybodaeth UCAC:

Amodau Gwaith Athrawon [PDF]

Newidiadau i Gyflogau Athrawon [PDF]